Türkçe English

Av. Prof. Dr.Mustafa T.Yücel

Mustafa Tören Yücel

Doğum Tarihi : 12/02/1937
Unvanı : Prof. 
Öğrenim Durumu : 
Lisans Hukuk Ank.Univ. Hukuk Fak. 1958-1959
Yüksek lisans Ceza Hukuku New York Üniv. Huk. Fak. 1962; Doktora Ceza Hukuku New York Üniv. Huk. Fak. 1964.

Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doç. Çankaya Üniversitesi 2005; Doç. Çankaya Üniversitesi 5/05/2006; Prof. Çankaya Üniversitesi 2011.
Mesleki Görevleri Cumhuriyet Savcısı Adalet Bakanlığı’nda, Uluslararası yardım uzmanı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü

Projeler(1990-2002)
Ceza Yargılanmasında parçalanmış yargılama süreci-tâlikler; Ceza davalarında yargılamanın yenilenmesi; Ankara Metropol Adliyesinde seçilmiş hukuk davalarında yargılama süresi; Adli sicil veri tabanında bulunan 1992 yılı verileri esas alınarak suç-karar -kararın kesinleşmesi tarihleri arasındaki sürelerin mahkeme türleri ve Ceza Kanunu maddeleri itibariyle saptanması; Ceza/hukuk davası dosyasına yeni bir düzen verilmesi; Çocuk Mahkemesinin bugünkü konumu; Yargıtay hukuk bölümüne gelen dosyaların Daireler arasında trafiğini önlemek üzere Hukuk Daireleri Görev Kılavuzu çalışması; Polis imdat projesi (055/ Şimdi 155 oldu).

Yayınlar:
Toplum, Suçlu ve Ötesi (Ank. 1971); Hukuk ve Hakikat (Ank. 2001); Adalet Psikolojisi (6.bası Ank., 2011), Kriminoloji (Umut Vakfı, İst., 2004), Hukuk Sosyolojisi (4. bası Ank., 2011), Hukuk Felsefesi (4. bası 2014), Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi (4. bası TBB Ank., 2007), Türkiye’de Yargının Etkinliği(TBB Ank., 2008), Kriminoloji-Suç ve Ceza (Adalet Bakanlığı Güçlendirme Vakfı, Ank., 1986), Yeni Türk Ceza Siyaseti ( İmge, 2011), Yargı Reformu ve Demokrasi (Çankaya Üniv. 2011), Yargı Sistemi Üzerine Denemeler (Seçkin, 2019).

Seçilmiş Makaleler
“Ceza Adaleti Sistemi: De Facto Analizi” Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, TBBD Yayın no.9 Ank., 1999, ss.981-1033; “Cezalar ve Hukuk Düzeni-Akılcı Kavramlara Doğru” Hukuk Dergisi, Türkiye Noterler Birliği, S.106, Sayı 5-6, ss.678-687. “Adalet Sisteminin Yapısal Analizi Üzerine Bir İnceleme” Adalet Dergisi, C.81, s.6, SS.25- 52. “Suç, Ceza, Cezaevi Gerçeği ve Ötesi” O.F.Berki’ye Armağan, Ank., 1977, ss.921-934. “Yargıtay’da Son On Yıl” Amme İdaresi Dergisi, 27/2, ss.79-89, 1994. “Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu(YCMK) Karşısında Ceza Adaleti Sisteminin de facto Görünümü ve Sosyal Çıkmazlar” TBBD S.57, 2005, ss.29-61. “Adli Sistemde Kavramsal Modeller” Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi 6, 2003. “Hukukun Sosyal Teorisi” Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi, 14, 2005, ss.26-39. “Adaletsizlik Duygusu” Adalet Kavramı, Türkiye Felsefe Kurumu, Ank., 1994. “Avukatlık Meslek Etiğine Kriminolojik Bir Yaklaşım” TBBD, Sayı 75, Mart-Nisan 2008. “Hukuk Eğitimi Üzerine Sosyo-Juridik bir İnceleme” Rona Aybay’a Armağan, Legal Hukuk Dergisi, Özel Sayı-Aralık 2014, ss.2329-2350. “Adaletin Ceza Davalarındaki Yüzü” Av. Teoman Ergül’e Armağan, TBB, 2017. ss.501- 542. “Adli Sosyal Hizmet Anlayışında Gerçekçi Yaklaşım” Zeki Hafızoğulları’na Armağan, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016 ss.3715-3734.