Türkçe English

Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek

Mustafa Serdar Özbek

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK

Doğum Tarihi: 10 Şubat 1977

Unvanı: Prof. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Özel Hukuk (Medenî Usûl, İcra ve İflas Hukuku ABD)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1994-1998

Yüksek Lisans

Özel Hukuk (Medenî Usûl, İcra ve İflas Hukuku ABD)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1998-2000

Doktora

Özel Hukuk (Medenî Usûl, İcra ve İflas Hukuku ABD)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2000-2003

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Noter Senetlerinde Sahtelik, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000.

DANIŞMAN: Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Medenî Usûl Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003.

DANIŞMAN: Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Medenî Usûl, İcra ve İflâs Hukuku ABD).

2001-2003

Öğr. Gör.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Medenî Usûl, İcra ve İflâs Hukuku ABD)

04.07.2005-23.11.2005

Yrd. Doç. Dr.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Medenî Usûl, İcra ve İflâs Hukuku ABD)

23.11.2005-29.06.2011

Doç. Dr.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Medenî Usûl, İcra ve İflâs Hukuku ABD)

29.06.2011-01.11.2016

Prof. Dr.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Medenî Usûl, İcra ve İflâs Hukuku ABD)

29.11.2016-19.06.2019

Prof. Dr.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Medenî Usûl, İcra ve İflâs Hukuku ABD)

21.06.2019-…

 

Proje, Bilim Komisyonu ve Eğitim Faaliyetlerinde Yaptığı Görevler:

 1. Adalete Erişim Projesi, ABGS-Adalet Bakanlığı-TBB-Ankara Barosu, Kısa Dönemli Ulusal Uzman, 2007-2008.
 2. Mahkeme Yönetimine Destek Projesi, Avrupa Konseyi-Adalet Bakanlığı-Ankara Barosu, Kısa Dönemli Ulusal Uzman, 2008-2009.
 3. Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)-Adalet Bakanlığı, Ulusal Uzman, 2008-2011.
 4. Adalete Erişim ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)-Adalet Bakanlığı, Ulusal Uzman, 2011-2014.
 5. Onuncu Kalkınma Plânı (2014-2018), Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raportörlüğü, Kalkınma Bakanlığı 2013.
 6. Türkiye Barolar Birliği, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye Genelinde Avukatlar için Arabuluculuk Eğitimi, Arabuluculuk Eğiticisi (2013-2017).
 7. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Noterlik Kanunu Taslağı Bilim Komisyonu Üyeliği (2015-2016).
 8. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Küçük Alacaklar Takip ve Tahsil Usûlü Hakkında Kanun Taslağı Bilim Komisyonu Üyeliği (2015-2016).
 9. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde oluşturulan, Yargıda Zaman Yönetimi Projesi Adlî Yargı Bilim Komisyonu Başkanlığı (2015-2016).
 10. 22.12.2016 tarihli Bakan oluru ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği Taslağı Bilim Komisyonu Başkanlığı (12.01.2017-27.01.2017).
 11. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliği Taslağı Komisyonu Üyeliği (19.01.2017-11.02.2017).
 12. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İcra ve İflas Kanunu Taslağı Bilim Komisyonu Üyeliği (2015-2018).
 13. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İdari Sulh Kanunu Bilim Komisyonu Üyeliği (2019-2020).
 14. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Bilim Komisyonu Üyeliği (2019-2020).

İdarî Görevler:

 1. Medenî Usûl, İcra ve iflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2005-)
 2. Öğrenci Danışmanlığı (2005-2012)
 3. Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (21.06.2019-)

Bilimsel veya Meslekî Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Ankara Barosu (Sicil 14093) (1999-)
 2. Ankara Barosu Avrupa Birliği Merkezi (2000-2005)
 3. Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (Kuruculuğu ve Üyeliği) (2004-2014)
 4. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili (Sicil 878) (2014-)

Son üç yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik
Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci
Sayısı

Teorik

Pratik

2015-2016

Güz

Medeni Usul Hukuku I (HUK 315)
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü I
(HUK 509) (YL)
Tahkim (HUK 561) (Ekonomi H. YL)

3
3
3

1
0
0

194
4
3

 

İlkbahar

Medeni Usul Hukuku II (HUK 316)
Uzlaştırma ve Arabuluculuk
(HUK 352)
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü II (YL) (HUK510)

3
2

3

1
1

0

185
40

4

 

Yaz

 Medeni Usul Hukuku I (HUK 315)
Medeni Usul Hukuku II (HUK 316)

6
6

0
0

70
70

2014-2015

Güz

Medeni Usul Hukuku I (HUK 315)
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü I (YL) (HUK 509)
Tahkim (HUK 561) (Ekonomi H. YL)

3
3

3

1
0

0

190
6
6

 

İlkbahar

Medeni Usul Hukuku II (HUK 316)
Uzlaştırma ve Arabuluculuk
(HUK 352)
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü II (YL) (HUK 510)

3
2
3

1
1
0

190
30
6

 

Yaz

Medeni Usul Hukuku I (HUK 315)
Medeni Usul Hukuku II (HUK 316)

6
6

0
0

70
70

2013-2014

Güz

İcra ve İflâs Hukuku (HUK 413)
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü I (YL) (HUK 509)
İcra ve İflas Hukuku (YL Seminer)

3
3
3

1
0
8

180
8
8

İlkbahar

İcra ve İflâs Hukuku (HUK 414)
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü II (YL) (HUK 509)

2
3

1
0

180
10

 

Yaz

İcra ve İflâs Hukuku (HUK 413)
İcra ve İflâs Hukuku (HUK 414)

3
2

0
0

60
60

ESERLER

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B 1. Türkiye’de Adalete Erişim Projesi (Adalete Erişim, Uluslararası Sempozyum Notları, İstanbul Barosu 2006, s. 57-64).

B 2. Uyuşmazlık Çözümünün Ekonomik Değerlendirmesi ve Karar Ağacı Analizi (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, C. IV, 8 Ocak-11 Ocak 2008, Ankara Barosu 2009, s. 94-133).

B 3. Türkiye’de Tahkim ve ADR (Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Usul, Uygulamalar ve Güncel Sorunlar, Sempozyum, Ankara 9-10 Ocak 2009, Türkiye Barolar Birliği 2009, Yayın No: 164, s. 186-193).

B 4. Arabuluculuk Eğitimi (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, C. 4, 11 Ocak-15 Ocak 2010, Ankara Barosu 2011, s. 46-51).

B 5. Anayasal Hak ve Hürriyetler İle Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IX, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Ankara 15-16 Ekim 2010, Türkiye Barolar Birliği 2012, Yayın No: 215, s. 107-154).

B 6. Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013, Yayın No: 32, s. 489-514).

B 7. Çocuk Adalet Sisteminde Onarıcı Adalet Anlayışı ve Çocuk Arabuluculuğu (Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2012 Ankara, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF Türkiye, Ankara 2013, s. 27-53).

B 8. Onarıcı Adalet Anlayışının Tarihçesi ve Temel Yöntemleri (Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu, Ankara 12-13 Kasım 2020).

C 1. Yazılan ulusal kitaplar:

C 1.1. Noter Senetlerinde Sahtelik (Ankara: Türkiye Noterler Birliği Yayını, 1. Baskı 2001), (Ankara: Yetkin Yayınları, 2. Baskı 2009) (Ankara: Yetkin Yayınları, 3. Baskı 2013) (Ankara: Yetkin Yayınları, 4. Baskı 2016) (Ankara: Yetkin Yayınları, 5. Baskı 2018) (Ankara: Yetkin Yayınları, 6. Baskı 2022).

C 1.2. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Ankara: Yaklaşım Yayınları, 1. Baskı 2004) (Ankara: Yetkin Yayınları, 2. Baskı 2009) (Ankara: Yetkin Yayınları, 3. Baskı 2013) (Ankara: Yetkin Yayınları, 4. Baskı, C. 1, 2, 2016) (Ankara: Yetkin Yayınları, 5. Baskı 2022).

C 1.3. Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği (Ankara: Yetkin Yayınları, 1. Baskı 2011) (Ankara: Yetkin Yayınları, 2. Baskı 2013) (Ankara: Yetkin Yayınları, 3. Baskı 2016) (Ankara: Yetkin Yayınları, 4. Baskı 2018), (Ankara: Yetkin Yayınları, 5. Baskı 2022).

C 1.4. Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı (Ankara: Yetkin Yayınları, 1. Baskı 2013) (Ankara: Yetkin Yayınları, 2. Baskı 2016) (Ankara: Yetkin Yayınları, 3. Baskı 2018), (Ankara: Yetkin Yayınları, 4. Baskı 2022).

C 1.5. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma, Ankara 2018 (Erdal Yerdelen, Şeyda Altuntaş, Burak Boz, Dilek Özge Erdem ve Berna Ayşen Yılmaz ile müşterek eser).

C 1.6. Medeni Usûl Hukukuna Giriş, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 4082, Eskişehir 2020 (Murat Atalı/İbrahim Ermenek ve Tolga Akkaya ile müşterek eser).

C 1.7. Arabuluculuk ve Tahkim Mevzuatı (Ankara: Yetkin Yayınları, 1. Baskı 2022).

C 1.8. Tahkim Hukuku (Ankara: Yetkin Yayınları, 1. Baskı, C. 1, 2, 2022).  

C 1.9. Küçük Miktarlı Alacakların Tahsili Talepli Davalarda Yargılama Usûlü (yazım aşamasında).

C 2. Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler:

C 2.1. Onarıcı Adalet (Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Baş-kanlığı, Ankara 2018, Yayın No: 1, s. 3-18).

C 2. 2. Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü (Ceza Muhakemesi Hu-kukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Ankara 2018, Yayın No: 1, s. 73-145).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1:

D 1. Amerika Birleşik Devletleri Hukuk Sisteminde Alacaklılara ve Borçlulara Ait Haklar (TBBD 2002/2, s. 21-64).

D 2. Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AÜHFD 2002/2, s. 121-162).

D 3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel Bir Bakış (GSÜHFD, Prof.Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, 2004/1, s.261-292).

D 4. İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller (I) (TBBD 2005/56, s. 90-132).  

D 5. İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller (II) (2005/57, s. 82-134).

D 6. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” Konulu Tavsiye Kararı (DEÜHFD 2005/1, s. 127-166).

D 7. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Aile Arabuluculuğu” Konulu Tavsiye Kararı (DEÜHFD 2005/2, s. 71-102). 

D 8. Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma (AÜHFD 2005/3, s. 289-321).

D 9. Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler (AÜHFD 2006/1, s. 207-292).

D 10. Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim (MİHDER 2006/2, s. 907-927).

D 11. Avrupa’da Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması (Prof.Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, s. 441-502).

D 12. Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (TBBD 2007/68, s. 265-320).

D 13. Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi (AÜHFD 2007/1, s. 183-231).

D 14. Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usûl ve Esasları (AÜHFD 2007/4, s. 123-205).

D 15. Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin İflâsının Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (MİHDER 2008/1, s. 107-147).

D 16. İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağıyla Getirilmek İstenen Değişikliklerin Değerlendirilmesi  (AÜHFD 2008/3, s. 463-524).  

D 17. Çağdaş Ceza Adaleti Sistemlerinde Alternatif Çözüm Arayışları ve Arabuluculuk Uygulaması (Kazancı Hukuk Dergisi 2010/1, s. 116-183).

D 18. Report on Alternative Dispute Resolution within the Context of Better Access to Justice (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, s. 453-507).

D 19. The Principles and Procedure of Penal Mediation in Turkish Criminal Procedure Law (Ankara Law Review 2011/2, s. 153-220).

D 20. Avukatlıkla Bağdaşabilen Akademik Unvanlar (ABD 2012/1, s. 18-42).

D 21. İflâs Davasının Hukukî Mahiyeti (AÜHFD 2012/1, s. 207-274).

D 22. İşe İade Davasında Davacı İşçinin Tedbiren İşe İadesi (Çalışma ve Toplum 2012/4, s. 11-39).

D 23. Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansının Anayasaya Aykırılığı Sorunu (Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, Ankara 2012 s. 444-504).  

D 24. İcra ve İflâs Hukuku Açısından Merkezî Kayıt Kuruluşunun Mallarının Haczedilebilirliği (Batider 2012/4, s. 83-142) (İlhami ÖZTÜRK ile müşterek eser). 

D 25. Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Tahlili (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, 2014/1, s. 1119-1156).

D 26. Sermaye Piyasası Kanununa Göre Aracı Kurumların Tedricî Tasfiyesi ve İflâsı (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. 2, Ankara 2014, s. 1451-1530).

D 27. Tatbikattan Hareketle Somut Norm Denetiminin Etkinliği Üzerine Bir Etüd (Haşim Kılıç’a Armağan, C.2, Ankara 2015, s. 1695-1722). 

D 28. İcra ve İflâs Kanununda Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğün İhlâli Hâlinde Öngörülen Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsinin Mükerrer Cezalandırma Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2447-2511).

D 29. Güncel Yargıtay Kararları Işığında Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı XI, Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMK Uygulaması, Gaziantep, 5-6 Ekim 2013, ZÜHFD 2014/3, s. 103-134).

D 30. Tüketici Hakem Heyetinin Görevine Giren Alacaklarla İlgili Olarak İlâmsız Takip Yapılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararlarının Tahlili (MİHDER 2015/2, s. 39-68).

D 31. Takip Talebinden Önce Borçludan Ödeme Ön Talebinde Bulunma Zorunluluğu (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1213-1273).

D 32. Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden Önce İcraya Konulması (BÜHFD 2016/1, s. 37-78).

D 33. Elektronik Noterlik İşlemleri (TNBHD 2016/1, s. 3-118) (www.tnb.org.tr) (M. Ertan YARDIM ile müşterek eser).  

D 34. Genel Haciz Yoluyla İcra Takibinde Takip Talebi ve Ödeme Emrinde Banka Hesap Numarası Bilgilerinin Bulunmamasının Hukukî Sonuçları (TNBHD 2016/2, s. 3-20) (www.tnb.org.tr).

D 35. İş Yargılamasında Maddî Hatanın Düzeltilmesi Adı Altında Karar Düzeltme Yolunun Uygulanması (TNBHD 2016/2, s. 125-197) (www.tnb.org.tr) (Cansu KORKMAZ ile müşterek eser). 

D 36. Eğitimde Müzakere ve Arabuluculuk Becerilerinin Kazanılması (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, 2016/2, C. 2, İstanbul 2016, s. 315-346).

D 37. Elektronik Ortamda Düzenlenen Noter Senetleri (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2016/3, C. 2, s. 2213-2282).

D 38. Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs İle Kasten Yaralama Suçunda Failin Kastının Belirlenmesine İlişkin Bir Vakıa Tahlili (AÜHFD, Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları’na Armağan, 2016/4, C. 3, s. 3539-3565).

D 39. Arabuluculuk İle Tahkim Yöntemlerinin Kesişme Bölgesi: Arabuluculuk-Tahkim (YD 2017/1, s. 15-106).

D 40. Uzman Görüşünün Yargılamada Değerlendirilmesi (TNBHD 2017/1, s. 63-163) (www.tnb.org.tr).

D 41. Yeni İcra ve İflâs Kanunu İçin Öneriler Işığında İlâmlı İcrada İcranın Ertelenmesi (TNBHD 2018/1, s. 9-124) (www.tnb.org.tr).

D 42. Tapu Kütüğüne Şerh Edilen Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin İhtiyatî Tedbir Kararlarının Doğurduğu Tasarruf Kısıtlamaları (BÜHFD 2017/1, s. 65-91).

D 43. Arabuluculuk Sonunda Düzenlenen Anlaşma Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme (BÜHFD 2017/2, s. 69-85).

D 44. Limited Şirketler Hukukunda Ayrılma Akçesi Konusunda Tahkime Başvurulması ve Konu Hakkında Verilen Hakem Kararlarının İcrasına İlişkin Bazı Hukukî Sorunlar (EBYÜHFD C. 2018/3-4, s. 445-487) (Şükrü Yıldız ve İbrahim Özbay ile müşterek eser). 
                
D 45. Özbek, Mustafa Serdar: Sözleşmelerdeki Boşlukların Tahkim Yoluyla Doldurulması (TNBHD 2019/1, s. 9-40) (www.tnb.org.tr) (İpek Yücer Aktürk ile müşterek eser).

D 46. Tahkim Yargılamasında Hakem Kararı (TNBHD 2019/2, s. 117-198) (www.tnb.org.tr).

D 47. Tahkim İlk İtirazı Üzerine Tahkim Sözleşmesi Üzerinde Yapılan Mahkeme Denetimi (ASBÜHFD 2019/2, s. 179-253).

D 48. Tahkim Şartının Asıl Sözleşmeden Ayrılabilirliği İlkesinin Hukukî Sonuçları ve Sınırları (TNBHD 2020/1, s. 41-114) (www.tnb.org.tr).

D 49. Tahkim ve Devletin Yargı Bağışıklığı İlişkisi (TNBHD 2020/2, s. 19-79) (www.tnb.org.tr).

D 50. İşe İade İlâmlarının İcrasında Kesinleşme Şartı (SİHD 2020/43, s. 53-76) (Emre Ertan ile müşterek eser).

D 51. Tahkim Yargılamasında Hakemin Reddi (TNBHD 2021/1, s. 35-96) (www.tnb.org.tr).

D 52. Milletlerarası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezinde Tahkim Yargılamasının Usûlü (TNBHD 2021/2, s. 17-86) (www.tnb.org.tr).

D 53. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Alanında Hukuk Politikası Belgesi (ASBÜHFD 2021/2, s. 1-30).
 
D 54. İptal Edilen Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi (YD 2021/2, s. 69-130).

D 55. Hakem Kararına Karşı İptal Davası Açma Hakkından Feragat Edilmesi (Prof. Dr. Necmeddin M. Berkin’e Armağan, İstanbul 2021, s. 801-833).
D. 56. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Tahkim Yargılamalarında Uygulanabilirliği ve Devletlerin Olası Hukuki Sorumluluğu (YD 2022/1, s. 15-48) (İnan Uluç ile müşterek eser).

D. 57. Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Sözleşmelerinin Sınır Aşırı İcrasına İlişkin Singapur Sözleşmesinin Genel Esasları (TNBHD 2022/1, s. 9-98).

D. 58. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Mağdur ve Fail Arasında Uzlaşma Sağlanmasının Sigortacının Hakları Üzerindeki Hukukî Etkisi (TNBHD 2022/2, s. 17-51) (Şaban Kayıhan ile müşterek eser).

D. 59. Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Usûle İlişkin Tartışmalı Konular (Prof. Dr. Selçuk Öztek’e Armağan, C. III, İstanbul 2022, s. 1831-1932).

D. 60. İtirazın İptali Davasının Tahkime Elverişliliği (Prof. Dr. Selçuk Öztek’e Armağan, C. III, İstanbul 2022, s. 1933-1953) (Cenk Akil ile müşterek eser).

1 Dergiyi yayımlayan kurumca kendi web sayfasında elektronik ortamda yayımlanmayan makalelerin metinlerine elektronik ortamda erişim için bkz.  http://acikerisim.baskent.edu.tr:8080/xmlui/ ; www.ankaratahkim.com

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E 1. İdarî Yargının Görev Alanı ve İşlevi: “İdarî Uyuşmazlıkların Yargı Dışı Yollarla Çözümü” (İdarî Yargı, Panel, Türkiye Barolar Birliği/Mersin Barosu, 11-12 Nisan 2003 Mersin, s. 66-74).

E 2. “Adalete Ulaşmanın İyileştirilmesi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne Yöneliş” (Hukuk Merceği 7, Konferans ve Paneller, Ankara Barosu 2006, s. 523-529).

E 3. “Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırıcı Avukatlık” (Hukuk Merceği 7, Konferans ve Paneller, Ankara Barosu 2006, s. 534-577).

E 4.  “Uzlaşma” (Hukuk Merceği 11, Konferans ve Paneller, Ankara Barosu 2010, s. 387-396).

E 5.  “Arabulucu Avukatlık” (Hukuk Merceği 12, Konferans ve Paneller, Ankara Barosu 2010, s. 387-396).

E 6. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk (Antalya Serbest Muhasebeci, Malî Müşavirler Odası Bilirkişi Eğitim Semineri, 5-6 Şubat 2010, Ankara 2010, s. 219-257).

E 7. Kamu İhale Hukuku Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları (İhale Hukukunda Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Ankara 2012, s. 169-188).

E 8. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısına Katkı (Arabuluculuk Sempozyumu, 27-28 Nisan 2012, Ankara 2013, 34-56).

F. Diğer yayınlar:

Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayınlanan makaleler:

F 1. Noterlerin Özel Olarak Yapacakları İşler (TNBHD 1999/102, s. 46-53).

F 2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (ABD 1999/2-3, s.187-204).

F 3. Banka Teminat Mektuplarında Lehdar İle Banka Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği (TNBHD 2000/105, s. 50-57).

F 4. Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri Başlığı Altında Yürütmenin Durdurulmasıyla İhtiyati Tedbirin Farkları (TNBHD 2000/106, s.73-77).

F 5. İstihkak Davalarının Konusuz Kalması (TNBHD 2000/108, s. 71-78).

F 6. İflâs Masasından Çıkarılabilecek Mal ve Haklar (TBBD 2001/3, s. 997-1028).

F 7. Avukatlık Kanununun 35/A Maddesine Göre Arabuluculuk (ABD 2001/3, s. 113-139).

F 8. Yatırımlar Hakkında Çok Taraflı Anlaşma Taslağı Üzerinde Bir İnceleme (ABD 2002/1, s. 183-203).

F 9. Noter Senetlerinde Sahtelik Halinde Noterlerin Hukukî Sorumluluğu (YD 2002/4, s. 656-673).

F 10. İş Mahkemelerinde Yürütülen Yargılamalarda Katılma Yoluyla Temyiz (Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 939-962).

F 11. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Gelişimi ve Noterlerin Uyuşmazlık Çözümündeki Yeni İşlevi (TNBHD 2006/132, s. 43-58).

F 12. Avrupa Komisyonu İçin Hazırlanan “Türkiye Cumhuriyetinde Yargı Sisteminin İşleyişi” Konulu İkinci Ziyaret Raporu (Prof.Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 435-447).

F 13. Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Onarıcı Adalet Programları ve Çocuk Arabuluculuğu (Prof.Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 449-466).

Çeviriler:

F 14. Lord WOOLF: “Adalete Erişim”, Nihaî Rapor (Çev. Mustafa ÖZBEK) (MİHDER 2006/2, s. 989-1002)

F 15. HOVENS, Franciscus J.H.: Hukuk Yargılamasında İstinaf: Hukuk Davalarında İstinafın İşlevlerine Yönelik Mukayeseli Bir Araştırma (Çev. Mustafa ÖZBEK) (MİHDER 2006/3, s. 1317-1324).

F 16. Hukukî ve Ticarî Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönerge Teklifi Hakkında Siyasî Anlaşma (Çev. Mustafa Özbek) (TBBD 2008/77, s. 384-399).

F 17. Directive on Practice of Mediation Procedure According to the Code of Criminal Procedure (Translated by Mustafa Serdar Özbek) (ABR 2014/1, s. 169-209).

F 18. Law on Mediation in Civil Disputes No 6325 with Comparisons (Translated by Mustafa Serdar Özbek) (ABR 2014/1, s. 211-254).

F. 19. Adaletin Etkinliğine İlişkin Avrupa Komisyonu (CEPEJ): Arabuluculuk Hakkındaki CEPEJ İlkelerinin Uygulanmasını Sağlayan Arabuluculuk Geliştirme Aracı, Arabuluculuk Hizmet Sağlayıcıları için Avrupa Etik Kuralları (Çev. Mustafa Serdar ÖZBEK) (ASBÜHFD 2020/1, s. 229-234).