Türkçe English

Dr. Ali Acar

Ali Acar

Çalışma Alanları

 • İnsan Hakları
 • Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru
 • İdare Hukuku

Eğitim

 • Lisans 1: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2002)
 • Lisans 2: Ankara Üniversite DTCF, Sosyoloji (2007)
 • Yüksek Lisans 1: Onati Uluslararası Hukuk Sosyolojisi Enstitüsü, Hukuk Sosyolojisi, (2007) (İspanya)
 • Yüksek Lisans 2: Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Karşılaştırmalı Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukuk (2009) (İtalya)
 • Doktora: Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, (2015)
 • Lisans 3: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı (2019-devam)

İş Tecrübesi

 • Avukatlık Stajı: Ankara Barosu (Kasım 2002-Kasım 2003)
 • Araştırma Görevlisi:  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eylül 2004- Ekim 2005)
 • Uzman Yardımcısı: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Hukuk Müşavirliği (Aralık 2006-Ağustos 2008)
 • Araştırma Görevlisi: Çankaya Ünivesitesi Hukuk Fakültesi (Haziran 2011- Ağustos 2015)
 • Doktor Öğr. Üyesi: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ağustos 2018-Devam)

Yabancı Diller

 • İngilizce
 • Almanca
 • İtalyanca
 • Fransızca

Bazı Akademik Eserler

 • “A View on the Future of Judicial Review of Constitutional Amendments in Turkey: An Invitation
  to Judicial Dialogue”, European Journal of Law Reform, Lech Garlicki-Yaniv Roznai (eds.)
  2019, Vol. 21, Issue 3, s. 291-312.
 • “On Yaniv Roznai’s Theory of Substantive Unamendability”, European Constitutional Law Review, 2017, Vol. 13, Issue 4, s. 836-848.
 • “Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Madde 90/5 Hakkındaki Zımni İlga Tespiti ve İnsan Haklarına Dayalı (Yeni Bir) Yargısal Denetim”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 11, 2017, s. 137-190.
 • “Tension in the Turkish Constitutional Democracy: Legal Theory, Constitutional Review and Democracy”, Ankara Law Review, Vol. 6, No. 2, 2009, s. 141-173.

Çeviriler

 • Çağımızın Yasama ve Hukuk Bilimi Konusundaki Görevi Üzerine, Pinhan Yay., İstanbul, 2018 [Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Zweite, vermehrte Auflage, Heidelberg: J.C.B. Mohr, 1828].
 • “Adalet Nedir?” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl. 26, Sayı. 107 (Temmuz-Ağustos), 2013, s. 432-454, [Hans Kelsen, “What is Justice?” First Chapter of What is Justice- Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science Collected Essays, (University of California Press: Berkeley and Los Angeles), 1960, s. 1-24].

Blog Yazıları